Трябва да си навършил/а 18,
за да участваш в промоцията.

ДД
ММ
ГГ